Uploaded image for project: 'JDK'
 1. JDK
 2. JDK-8181567

javac resulted in java.lang.AssertionError at com.sun.tools.javac.util.Assert.error(Assert.java:126)

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Closed
  • Priority: P4
  • Resolution: Duplicate
  • Affects Version/s: 8u131
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: tools
  • Subcomponent:
  • CPU:
   x86

   Description

   FULL PRODUCT VERSION :
   C:\Users\rudol>java -version
   java version "9-ea"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 9-ea+172)
   Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9-ea+172, mixed mode)

   However the netbeans run on
   C:\_PGM\Java\JDK_JRE\JDK_8_64\bin>java -version
   java version "1.8.0_131"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
   Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)


   ADDITIONAL OS VERSION INFORMATION :
   Microsoft Windows [Version 10.0.15063]

   EXTRA RELEVANT SYSTEM CONFIGURATION :
   Developed under NetBeans 8.2,

   A DESCRIPTION OF THE PROBLEM :
   I have run "Clean and Build" of the project Adv_17s_Testing that used the framework Adv_17s_FW.
   Both projects are

   STEPS TO FOLLOW TO REPRODUCE THE PROBLEM :
   When I have run the "Clean and Build" under NetBeans

   EXPECTED VERSUS ACTUAL BEHAVIOR :
   EXPECTED -
   The files are compiled and the project built.

   ERROR MESSAGES/STACK TRACES THAT OCCUR :
   Compiling 26 source files to D:\SVN_PGM\@E_Vyuka\@@E_Adventura\Adv_17s\Adv_17s_Testing\build\classes
   An exception has occurred in the compiler (1.8.0_131). Please file a bug against the Java compiler via the Java bug reporting page (http://bugreport.java.com) after checking the Bug Database (http://bugs.java.com) for duplicates. Include your program and the following diagnostic in your report. Thank you.
   java.lang.AssertionError
   at com.sun.tools.javac.util.Assert.error(Assert.java:126)
   at com.sun.tools.javac.util.Assert.check(Assert.java:45)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor$LambdaTranslationContext.addSymbol(LambdaToMethod.java:2024)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitNewClass(LambdaToMethod.java:1378)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCNewClass.accept(JCTree.java:1516)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitLambda(TreeTranslator.java:289)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.analyzeLambda(LambdaToMethod.java:1347)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.analyzeLambda(LambdaToMethod.java:1328)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitReference(LambdaToMethod.java:1450)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCMemberReference.accept(JCTree.java:1973)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:70)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitApply(TreeTranslator.java:275)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitApply(LambdaToMethod.java:1208)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCMethodInvocation.accept(JCTree.java:1465)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitExec(TreeTranslator.java:245)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCExpressionStatement.accept(JCTree.java:1296)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:70)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitBlock(TreeTranslator.java:162)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitBlock(LambdaToMethod.java:1231)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCBlock.accept(JCTree.java:909)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitMethodDef(TreeTranslator.java:145)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitMethodDef(LambdaToMethod.java:1361)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCMethodDecl.accept(JCTree.java:778)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:70)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.visitClassDef(TreeTranslator.java:134)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.visitClassDef(LambdaToMethod.java:1270)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCClassDecl.accept(JCTree.java:693)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.analyzeAndPreprocessClass(LambdaToMethod.java:1197)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod$LambdaAnalyzerPreprocessor.access$300(LambdaToMethod.java:1148)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod.visitClassDef(LambdaToMethod.java:232)
   at com.sun.tools.javac.tree.JCTree$JCClassDecl.accept(JCTree.java:693)
   at com.sun.tools.javac.tree.TreeTranslator.translate(TreeTranslator.java:58)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod.translate(LambdaToMethod.java:197)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod.translate(LambdaToMethod.java:190)
   at com.sun.tools.javac.comp.LambdaToMethod.translateTopLevelClass(LambdaToMethod.java:217)
   at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.desugar(JavaCompiler.java:1493)
   at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.desugar(JavaCompiler.java:1356)
   at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.compile2(JavaCompiler.java:901)
   at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.compile(JavaCompiler.java:860)
   at com.sun.tools.javac.main.Main.compile(Main.java:523)
   at com.sun.tools.javac.main.Main.compile(Main.java:381)
   at com.sun.tools.javac.main.Main.compile(Main.java:370)
   at com.sun.tools.javac.main.Main.compile(Main.java:361)
   at com.sun.tools.javac.Main.compile(Main.java:56)
   at com.sun.tools.javac.Main.main(Main.java:42)
   D:\SVN_PGM\@E_Vyuka\@@E_Adventura\Adv_17s\Adv_17s_Testing\nbproject\build-impl.xml:1100: The following error occurred while executing this line:
   D:\SVN_PGM\@E_Vyuka\@@E_Adventura\Adv_17s\Adv_17s_Testing\nbproject\build-impl.xml:401: Compile failed; see the compiler error output for details.
   BUILD FAILED (total time: 1 second)


   REPRODUCIBILITY :
   This bug can be reproduced always.

   ---------- BEGIN SOURCE ----------
   /* The file is saved in UTF-8 codepage.
    * Check: «Stereotype», Section mark-§, Copyright-©, Alpha-α, Beta-β, Smile-☺
    */
   package eu.pedu.adv17s.testers.t11_abrakadabra;

   import eu.pedu.adv17s_fw.game_txt.IGSMFactory;
   import eu.pedu.adv17s_fw.game_txt.IGame;
   import eu.pedu.adv17s_fw.game_txt.IPlace;
   import eu.pedu.adv17s_fw.scenario.AScenarioManager;

   import eu.pedu.adv17s_fw.scenario.Scenario;
   import eu.pedu.adv17s_fw.scenario.ScenarioStep;
   import eu.pedu.adv17s_fw.scenario.TypeOfStep;

   import eu.pedu.adv17s_fw.test_util.common.TestException;
   import eu.pedu.adv17s_fw.test_util.game_txt_test.ScenarioSummary;
   import eu.pedu.adv17s_fw.test_util.game_txt_test.ATestVisitor;
   import eu.pedu.adv17s_fw.test_util.game_txt_test.ASolutionTester;
   import eu.pedu.adv17s_fw.test_util.scenario_test.SMSummary;

   import java.util.ArrayList;
   import java.util.Arrays;
   import java.util.Collection;
   import java.util.HashSet;
   import java.util.Iterator;
   import java.util.List;
   import java.util.Set;   /*******************************************************************************
    * Instance třídy {@code T17s11_Tester} testují správné zapracování<br>
    * modifikace s kódem <b>17s11</b>, požadující upravit odevzdaný program<br>
    * následovně:<br>
    * <br>
    * Doplňte do hry příkaz nazvaný <b>_Abrakadabra_</b>
    * s následujícími vlastnostmi:<br>
    * <ul>
    * <li>Při zadání příkazu ani jeho parametrů
    * nebude záležet na velikosti písmen
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Při zadání příkazu s parametrem <b>{@code _Zkratka_}</b> se hráč
    * přesune do prostoru nazvaného <b>{@code <Zkratka>}</b>
    * bez změny obsahu batohu.
    * Tento prostor nebude mít ve výchozím stavu žádné sousedy.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Zadáte-li v prostoru <b>Zkratka</b> tento příkaz s parametrem
    * <b>Cíl</b>, stane se cílový prostor úspěšného scénáře sousedem prostoru
    * <b>Zkratka</b>. Navíc se upraví obsah batohu hráče spolu se sousedy
    * a obsahem cílového prostoru tak, aby odpovídaly stavu
    * v závěrečném kroku úspěšného scénáře.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Přejde-li v následujícím kroku hráč do cílového prostoru,
    * odpoví hra stejně jako v závěrečném kroku úspěšného scénáře.
    * Jinými slovy: závěrečný krok testovacího a úspěšného scénáře budou
    * shodné s jediným rozdílem: závěrečným příkazem testovacího scénáře
    * bude přechod co cílového prostoru.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Zadá-li hráč příkaz <b>AbrakaDabra</b> s jiným parametrem
    * než s jedním ze dvou výše uvedených (včetně zadání bez parametrů),
    * bude se hra chovat stejně, jako když uživatel zadá neznámý příkaz
    * <br>&nbsp;</li>
    * </ul>
    * Doplňte do správce scénářů obecný testovací scénář, tj. scénář typu
    * {@link TypeOfScenario#scGENERAL} nazvaný <b>_T17s11_</b>
    * s následujícími testovacími kroky:
    * <ol>
    * <li>Startovacím krok úspěšného scénáře – krok typu
    * {@link TypeOfStep#tsSTART}.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Zadání příkazu <b>AbrakaDabra</b> bez parametru – krok typu
    * {@link TypeOfStep#tsUNKNOWN}.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Zadání příkazu <b>AbrakaDabra Zkratka</b> – krok typu
    * {@link TypeOfStep#tsNON_STANDARD}.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Zadání příkazu <b>AbrakaDabra Cíl</b> – krok typu
    * {@link TypeOfStep#tsNON_STANDARD}.
    * <br>&nbsp;</li>
    * <li>Přesun do cílového prostoru a ukončení hry – krok typu
    * {@link TypeOfStep#tsMOVE}.
    * <br>&nbsp;</li>
    * </ol>
    *
    * @author Rudolf PECINOVSKÝ
    * @version 2016-Summer
    */
   public class T17s11_Tester_ORG
        extends ASolutionTester
   {
   //== CONSTANT CLASS ATTRIBUTES =================================================

       /** Seznam výsledků provedených testů. */
       private static final List<ScenarioSummary> INFOS = new ArrayList<>();

       /** Nově přidávaný příkaz. */
       private static final String COMMAND = "Abrakadabra";

       /** První používaný parametr. */
       private static final String ARG_1 = "Zkratka";

       /** Druhý používaný parametr. */
       private static final String ARG_2 = "Cíl";   //== VARIABLE CLASS ATTRIBUTES =================================================

       /** Proměnná obsahující souhrn informací získaných z analýzy scénářů. */
       private static SMSummary summary;

       /**Stručná verze zprávy o vytvoření testu. */
       private static String createTestShortMessage;

       /**Podrobná verze zprávy o vytvoření testu. */
       private static String createTestVerbosetMessage;   //##############################################################################
   //== STATIC INITIALIZER (CLASS CONSTRUCTOR) ====================================
   //== CLASS GETTERS AND SETTERS =================================================
   //== OTHER NON-PRIVATE CLASS METHODS ===========================================

   // /***************************************************************************
   // * Otestuje zadanou hru základním, chybovým a kontrolním scénářem
   // * (kontrolní scénář si test vygeneruje sám).
   // *
   // * @param game Testovaná hra
   // */
   // public static void test(IGame game)
   // {
   // TextGameTestUtil test = TextGameTestUtil.getInstance(game);
   // createTestShortMessage = test.getShortMessage();
   // createTestVerbosetMessage = test.getVerboseMessage();
   // summary = test.getSummary();
   //// test.setVisitor(new Visitor_04());
   // test.testGameByScenario(0);
   // test.testGameByScenario(1);
   // Scenario scenario = createTestScenario_04(game);
   // test.testGameByScenario(scenario);
   // printResults(game, summary);
   // }   //== PRIVATE AND AUXILIARY CLASS METHODS =======================================

       /***************************************************************************
        * Definuje scénář, podle nějž je možno prověřit
        * splnění požadavků dané obhajoby.
        *
        * @param game Testovaná hra
        * @return Vytvořený scénář
        */
       private static Scenario createTestScenario_04(IGame game)
       {
           ScenarioStep[] steps = prepareScenarioSteps(game);
           Scenario result = null;
   // new Scenario("_T04_",
   // TypeOfScenario.scGENERAL,
   // game.getScenarioManager(),
   // steps);
           return result;
       }


       /***************************************************************************
        * Připraví kroky testovacího scénáře.
        *
        * @param game Testovaná hra
        * @return Kroky testovacího scénáře
        */
       private static ScenarioStep[] prepareScenarioSteps(IGame game)
       {
   // AScenarioManager manager = game.getScenarioManager();
   // String notKnownAnswer = findNotKnownAnswerStep(manager);
   // String moveCommand = game.getBasicCommands().MOVE_CMD_NAME;
   //
   // ScenarioStep startStep = summary.startStep;
   // ScenarioStep endStep = summary.endStep;
   //
   //// startStep.setNewIndex(1);
   //
           ScenarioStep[] result = new ScenarioStep[]
               {};
   // {
   // //Startovací
   // startStep,
   //
   // //Příkaz bez parametrů
   // new ScenarioStep(TypeOfStep.tsUNKNOWN,
   // COMMAND,
   // notKnownAnswer,
   // startStep.space,
   // startStep.neighbors,
   // startStep.items,
   // startStep.bag
   // ),
   //
   // //Magický přesun do prostoru Zkratka
   // new ScenarioStep(TypeOfStep.tsNON_STANDARD,
   // COMMAND + " " + ARG_1,
   // ScenarioStep.IGNORED_MESSAGE,
   // ARG_1,
   // new String[] {},
   // new String[] {},
   // startStep.bag
   // ),
   //
   // //Příprava parametrů pro finiš
   // new ScenarioStep(TypeOfStep.tsNON_STANDARD,
   // COMMAND + " " + ARG_2,
   // ScenarioStep.IGNORED_MESSAGE,
   // ARG_1,
   // new String[] {endStep.item},
   // new String[] {},
   // endStep.bag
   // ),
   //
   // //Závěrečný krok ukončující daný běh hry
   // new ScenarioStep(TypeOfStep.tsMOVE,
   // moveCommand + " " + endStep.item,
   // endStep.message,
   // endStep.item,
   // endStep.neighbors,
   // endStep.items,
   // endStep.bag)
   // };
           return result;
       }


       /***************************************************************************
        * Zjistí text zprávy vracené při zadání neznámého příkazu.
        *
        * @param manager Správce scénářů dané hry
        * @return Text požadované zprávy
        */
       private static String findNotKnownAnswerStep(AScenarioManager manager)
       {
           String answer = null;
           Scenario scenario = manager.getMistakeScenario();
           for (ScenarioStep step : scenario) {
               if (step.typeOfStep == TypeOfStep.tsUNKNOWN) {
                   answer = step.message;
                   break;
               }
           }
           if (answer == null) {
               throw new TestException(
                       "\nChybový scénář neobsahuje krok prověřující reakci " +
                         "na neexistující příkaz");
           }
           return answer;
       }   //##############################################################################
   //== CONSTANT INSTANCE ATTRIBUTES ==============================================   //== VARIABLE INSTANCE ATTRIBUTES ==============================================   //##############################################################################
   //== CONSTRUCTORS AND FACTORY METHODS ==========================================

       /***************************************************************************
        * Vytvoří tester prověřující řešení zadání specifikovaného v konstantě
        * {@link #DESCRIPTION}.
        */
       public T17s11_Tester_ORG()
       {
           super("17s11", "", Visitor::new);
       }   //== ABSTRACT METHODS ==========================================================
   //== INSTANCE GETTERS AND SETTERS ==============================================
   //== OTHER NON-PRIVATE INSTANCE METHODS ========================================
   //== PRIVATE AND AUXILIARY INSTANCE METHODS ====================================

   // /***************************************************************************
   // * Vytiskne souhrnné výsledky provedených testů.
   // *
   // * @param game Testovaná hra
   // * @param summary Přepravka se souhrnem informací o výsledcích testů
   // * jednotlivých scénářů spravovaných správcem scénářů
   // */
   // private static void printResults(IGame game, SMSummary summary)
   // {
   // StringBuilder sb = new StringBuilder(
   // "\n\nVýsledky provedených testů projektu uživatele ");
   // sb.append(game.getAuthorID()) .append(" — ").
   // append(game.getAuthorName()).append("\n");
   // for (int i = 0; i < summary.results.length; i++) {
   // boolean result = summary.results[i];
   // String name = summary.scenarios.get(i).getName();
   // sb.append(name).append(" — ").
   // append(result?"":"NE").append("PROŠEL").
   // append('\n');
   // }
   // for (_GameTestInfo info : INFOS) {
   // sb.append("Scénář: ").append(info.scenario.getName()).
   //// append('\n').
   //// append(" Shrnutí: ").
   // append(info.shortMessage);
   // }
   // String output = sb.toString();
   // System.out.println(output);
   // }


   //##############################################################################
   //== NESTED DATA TYPES =========================================================

       /***************************************************************************
        * Instance třídy {@code Visitor} představují návštěvníky prověřující
        * splnění zadání definované ve veřejné konstantě {@link #DESCRIPTION}.
        */
       private class Visitor
             extends ATestVisitor
       {
       //== CONSTANT CLASS ATTRIBUTES =============================================
       //== VARIABLE CLASS ATTRIBUTES =============================================
       //== STATIC CONSTRUCTOR (CLASS INITIALIZER, STATIC INICITALIZING BLOCK) ====
       //== CLASS GETTERS AND SETTERS =============================================
       //== OTHER NON-PRIVATE CLASS METHODS =======================================       //##########################################################################
       //== CONSTANT INSTANCE ATTRIBUTES ==========================================

   // /** Množina doposud nezadaných příkazů dané hry. */
   // public Set<String> notEntered = new HashSet<>();       //== VARIABLE INSTANCE ATTRIBUTES ==========================================       //##########################################################################
       //== CONSTUCTORS AND FACTORY METHODS =======================================

           /***********************************************************************
            * Vytvoří návštěvníka metod testujících fungování hry podle
            * modifikovaného zadání definovaného v konstantě {@link #DESCRIPTION}.
            *
            * @param myTest Zadavatel požadující vyřešení zadání
            * definovaného v konstantě {@link #DESCRIPTION}
            * @param factory Tovární objekt poskytující základní objekty
            * prověřované aplikace
            */
           Visitor(ASolutionTester myTest, IGSMFactory factory)
           {
               super(myTest, factory);
           }       //== ABSTRACT METHODS ======================================================
       //== INSTANCE GETTERS AND SETTERS ==========================================

           /***************************************************************************
            * Vrátí sdružený tester, jehož zadání prověřuje.
            *
            * @return Sdružený tester
            */
           @Override
           public ASolutionTester getTester()
           {
               return T17s11_Tester_ORG.this;
           }       //== OTHER NON-PRIVATE INSTANCE METHODS ====================================

           /***********************************************************************
            * Akce, která se má provést po spuštění hry před testem prvního kroku:
            *
            * @param scenario Scénář definující proces testování
            */
           @Override
           public void afterGameStart(Scenario scenario)
           {
   // super.beforeStart(game, scenario);
   // //TODO Vyrobit speciální test povinných metod
   // game.getBasicCommands();
   // notEntered.clear();
   // Collection<? extends ICommand> allCommands = game.getAllCommands();
   // for (ICommand iCommand : allCommands) {
   // String name = iCommand.getName().toLowerCase();
   // notEntered.add(name);
   // }
           }


           /***********************************************************************
            * Akce, která se má provést po testu aktuálního kroku:
            *
            * @param step Aktuálně testovaný krok scénáře
            * @param message Zpráva vrácená hrou v daném kroku
            */
           @Override
           public void afterStepTest(ScenarioStep step, String message)
           {
   // String wholeCommand = step.command;
   // String[] words = wholeCommand.trim().split("\\s+");
   // String commandName = words[0];
   // notEntered.remove(commandName.toLowerCase());
   //
   // String[] parts = message.split("§");
   // int number = parts.length;
   // if (number < 2) {
   // throw new TestException(
   // "\nChybí požadovaný závěrečný řádek");
   // }
   // if (number > 2) {
   // throw new TestException(
   // "\nNečekaný znak § v závěrečné zprávě");
   // }
   // String line = parts[1];
   // if (! line.startsWith(START)) {
   // throw new TestException(
   // "\nZávěrečný řádek nemá požadovaný začátek");
   // }
   // line = line.trim();
   // if (! line.endsWith(END)) {
   // throw new TestException(
   // "\nZávěrečný řádek nemá požadovaný konec");
   // }
   // if (step.typeOfStep == TypeOfStep.tsNOT_START) {
   // return;
   // }
   // String answer = line.substring(START.length(),
   // line.length() - END.length()).trim();
   // String[] nameArr;
   // if (answer.isEmpty()) {
   // nameArr = new String[0];
   // }
   // else {
   // nameArr = answer.split(SEPARATOR);
   // }
   // Set<String> names = new HashSet<>(Arrays.asList(nameArr));
   //
   // if (notEntered.size() != names.size()) {
   // throw new TestException(
   // "\nNesouhlasí počet uvedených nezadaných příkazů");
   // }
   // for (Iterator<String> it = names.iterator(); it.hasNext();) {
   // String name = it.next();
   // String tested = name.toLowerCase();
   // if (notEntered.contains(tested)) {
   // it.remove();
   // }
   // else {
   // throw new TestException(
   // "\nChybně uvedený nezadaný příkaz: " + name);
   // }
   // }
           }


           /***********************************************************************
            * Akce, která se má provést po testu posledního kroku.
            *
            * @param summary Přepravka s kompletními informacemi o průběhu hry
            */
           @Override
           public void afterGameEnd(Throwable exception, String verboseMessage)
           {
               super.afterGameEnd(exception, verboseMessage);
           }       //== PRIVATE AND AUXILIARY INSTANCE METHODS ================================       //##########################################################################
       //== EMBEDDED TYPES AND INNER CLASSES ======================================
       }

   }

   ---------- END SOURCE ----------

   CUSTOMER SUBMITTED WORKAROUND :
   I prepared another version of this class.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       fmatte Fairoz Matte
       Reporter:
       webbuggrp Webbug Group
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: